Kadra

mł. kpt. w st. spocz. Jacek SZYMAŃSKI

Mł. kpt. (w st. spocz.) mgr. Jacek Szymański jest absolwentem Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy i Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Pracował na stanowisku dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Płocku. Był  jednym z bardziej aktywnych i doświadczonych dowódców. Podczas ponad 20-letniej służby brał udział w wielu akcjach ratowniczo – gaśniczych z których wymienić należy między innymi udział w działaniach związanych z udzielaniem pomocy poszkodowanym podczas powodzi w okolicach Oławy i Wrocławia; dowodzenie odcinkiem bojowym podczas działań przeciwpowodziowych w Płocku  -Borowiczkach. Podczas pełnionej służby uczestniczył kilkakrotnie w mistrzostwach Polski strażaków płetwonurków.

Jest członkiem IX Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Płocku oraz  skoczkiem spadochronowym. Jest również instruktorem ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa medycznego. Prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne z Edukacji dla Bezpieczeństwa, Edukacji Obronnej oraz Edukacji Wojskowej. Jest członkiem Komponentu IX Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Płocku uczestniczącego   w programie szkoleniowym „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP Edycja 2018, 2019, 2020”.

Jest członkiem zespołu ds. szkolenia specjalistycznego w szkołach mundurowych CN-B Feniks (obecnie w ośmiu szkołach uczy się ponad 1100 uczniów).

Od marca 2020 r. do czerwca 2020 r. był członkiem Zespołu ALFA, który powstał na podstawie porozumienia organizacji proobronnych z Biurem Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej” Ministerstwa Obrony Narodowej. Głównym zadaniem Zespołu było edukowanie młodzieży szkolnej   z całej Polski z wykorzystaniem nowoczesnych, innowacyjnych środków komunikacji w zakresie zdalnego nauczania przedmiotu edukacja wojskowa. W ramach działań Zespół przygotowywał materiały edukacyjne dla uczniów klas mundurowych na terenie całego kraju. Mł. kpt. (w st. spocz.) mgr Jacek Szymański prowadził lekcje online z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Materiały były zamieszczane na Facebooku i Youtube Biura Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej” MON. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Kolejne lekcje oglądało po kilkadziesiąt tysięcy osób.