Kadra

por. rez. SG Robert OBOLEWICZ

Były funkcjonariusz Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.
Absolwent Szkoły Oficerskiej Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
w Koszalinie.
Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, Wydziału Pedagogiki Społecznej.
Absolwent Szkoły Chorążych Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.
Pełnił zasadniczą służbę wojskową w I Pułku Specjalnym Komandosów w Lublińcu, uzyskując specjalność wojskową: zwiadowca – miner / skoczek spadochronowy.
Następnie kontynuował pracę zawodową w resorcie MSWiA jako funkcjonariusz Straży Granicznej w Kętrzynie. Zajmował stanowiska służbowe związane z pracą operacyjną i działaniami specjalnymi.
Obecnie jest żołnierzem w 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Giżycku, w Sekcji Lekkiej Piechoty. Służbę wojskową realizuje jako ratownik medyczny oraz instruktor taktyki działań specjalnych i antyterrorystycznych, środków przymusu bezpośredniego, technik interwencji i samoobrony. Prowadzi szkolenia żołnierzy z zakresu operowania bronią palną w ograniczonych warunkach i reżimie czasowym.
Jest osobą komunikatywną i optymistycznie nastawioną do świata.