Kadra

kpt. mar. rez. mgr inż. Robert PAWŁOWSKI

kpt. mar. rez. ROBERT PAWŁOWSKI,  absolwent Akademii Marynarki Wojennej. Były operator sił specjalnych – 13 lat w JW FORMOZA. Weteran misji w rejonie Zatoce Perskiej i Afganistanie.
Instruktor strzelectwa bojowego i sportowego. Instruktor taktyki: CQB, walki partyzanckiej, operacji wodnych. kpt. mar. rez. Pawłowski kilkukrotnie współpracował z BOR podczas ochrony Prezydenta RP jako dowódca Grupy Wsparcia Taktycznego. Często chronił VIP-ów. Ukończył kurs zabezpieczenia antybombowego wizyt VIP. Ukończył kurs planowania operacji prowadzony przez US Joint Special Operations University.
Prowadził liczne szkolenia z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym. Kilkukrotnie pełnił funkcję dowódcy mieszanego zespołu JW FORMOZA i US Navy SEAL. Płetwonurek bojowy.