Rekrutacja

Rekrutacja krok po kroku​

SZKOŁA NIE BIERZE UDZIAŁU W NABORZE ELEKTRONICZNYM

Krok 1

ZŁÓŻ PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY W SEKRETARIACIE SZKOŁY

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY.

Krok 2

PRZYJDŹ NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ ORAZ TEST SPRAWNOŚCIOWY. TERMIN 02.06.2022 r. OD GODZ. 10.00

Krok 3

ODSZUKAJ SWÓJ NUMER KANDYDATA NA LIŚCIE KANDYDATÓW WSTĘPNIE PRZYJĘTYCH. LISTY ZOSTANĄ UMIESZCZONE W ZAKŁADCE STREFA KANDYDATA. 

UMIESZCZENIE LISTY KANDYDATÓW WSTĘPNIE PRZYJĘTYCH 08.06.2022 r. OD GODZ. 15.00

Krok 4

DOSTARCZ WYMAGANE DOKUMENTY:
– ZAŚWIADCZENIE OKE O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY;
– Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
– 3 podpisane fotografie

OD 24.06.2022 r. DO 30.06.2022 r. DO GODZ. 15.00

Krok 5

ODSZUKAJ SIĘ NA LIŚCIE KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH!

UMIESZCZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH 02.07.2022 r. OD GODZ. 15.00

 

Witamy
w naszych szeregach!