Wirtualna Kronika Szkoły

Kwiecień 2019 – Uczniowie z Płocka i Olsztyna trenowali przed Wielką Defiladą pod nazwą „Silni w Sojuszach”. Próba generalna odbyła się na Wisłostradzie w Warszawie.
dodano: 2 kwietnia 2021