Wirtualna Kronika Szkoły

Porozumienie z Komendą Miejską Policji w Płocku
dodano: 17 grudnia 2021
W I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Płocku zostało podpisane porozumienie z Komendą Miejską Policji w Płocku. Porozumienie dotyczy wzajemnej współpracy przy realizacji zadań na rzecz edukacji i propagowania działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych młodzieży.