Wirtualna Kronika Szkoły

Zakończenie obozu w Gorzewie
dodano: 24 czerwca 2022
Uroczysta zbiórka pododdziałów szkolnych na zakończenie Zgrupowania „Gorzewo 2022”, w którym od 12 czerwca podczas trzech turnusów uczestniczyło łącznie ponad 1000 uczniów liceów ogólnokształcących CN-B Feniks z Białegostoku, Ciechanowa, Gdańska, Iławy Kętrzyna, Olsztyna, Płocka, Pułtuska, Radomia i Wyszkowa.
Pani Prezes Katarzyna Wojda powitała zaproszonych gości, wśród których był zastępca Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Sławomir Karwowski, dowódcy jednostek wojskowych współpracujących ze szkołami Feniks, komendanci służb mundurowych, rodzice, nauczyciele i instruktorzy.
Dyrektor Generalny liceów Feniks ppłk rez. Jarosław Chrobot podziękował gościom za tak liczne przybycie na uroczystość zakończenia Zgrupowania „Gorzewo 2022”. Podsumował również współpracę szkół Feniksa z jednostkami wojskowymi, wojskowymi centami rekrutacji, służbami mundurowymi, jednostkami administracji samorządowej, organizacjami. Dyrektor wysoko ocenił dotychczasową współpracę i wyraził nadzieję, że w nowym roku szkolnym współpraca będzie dalej się rozwijać.
Podczas zakończenia Zgrupowania „Gorzewo 2022” podpisane zostało porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Białymstoku a 1 Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Wiesława Liniarskiego ps. „Mścisław” w Białymstoku.
Porozumienie podpisał dowódca Brygady Pan pułkownik Sławomir Kocanowski oraz dyrektor Liceum Pani Agnieszka Mancewicz.
W trakcie trwania obozu Feniks 2022 odbyła się V Edycja Wieloboju Młodego Spadochroniarza.
Podczas uroczystości w Gorzewie Prezes Zarządu Głównego Związku Polskich Spadochroniarzy gen. dyw. w st. spocz. Jan Kempara oraz dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej płk Mariusz Pawluk, wręczyli puchary i dyplomy przedstawicielom zwycięskich drużyn.
W trakcie roku szkolnego Dyrektor Generalny liceów Feniks ogłosił konkurs dla naszych uczniów na wykonanie siatki maskującej. Wszystkie prace były wykonane z dużą starannością i wybór nie był łatwy. Najlepszą siatkę wykonali uczniowie z LO CN-B im. Cichociemnych w Olsztynie.  Pani Prezes Katarzyna Wojda wręczyła pamiątkowy dyplom wicedyrektor liceum Pani Martynie Geszczyńskiej.
Na zakończenie części oficjalnej uroczystości odbyła się defilada pododdziałów szkolnych. Następnie uczniowie przygotowali pokaz wyszkolenia oraz występ słowno-muzyczny. Po uroczystości zakończenia Zgrupowania „Gorzewo 2022”, nasi kadeci oraz zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz 64. Batalionu Lekkiej Piechoty. Swoje stanowiska informacyjne przygotowali żołnierze Wojskowego Centrum Rekrutacji z Płocka oraz 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej z Olsztyna.
Fot. CN-B Feniks, 16PDZ, CWCR
#szkolyfeniks #kadeci #opw